Coyote Cockpit Spray Citron 400 ml

96 %
COCKPIT SPRAY je určený kčištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání...
102 Kč
Doprava 79 Kč,Skladem
Garantovaný nákup z VESELÝ KUTIL

Top nabídka

Seřadit:

Nejlevnější nabídky (63)

Skladem • 1 varianta29 Kč98 % • 5 418 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta109 Kč88 % • 368 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta68 Kč95 % • 42 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta109 Kč95 % • 2 555 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta109 Kč92 % • 2 482 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 695 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta90 Kč100 % • 182 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč99 % • 3 023 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 14 259 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta29 Kč94 % • 2 419 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč102 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč200 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč97 % • 1 469 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta140 Kč100 % • 1 484 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč351 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč6 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč94 % • 7 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč99 % • 5 822 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč99 % • 4 985 recenzíDalší informace
Info v obchodu89 Kč97 % • 2 993 recenzíDalší informace

Popis produktu

COCKPIT SPRAY je určený kčištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání...

Parametry produktu

Výrobce
Hmotnost
400 g
Objem
400 ml

Recenze

 • , zakoupeno v Motoil.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  kvalitní čistidlo

 • , zakoupeno v VESELÝ KUTIL

  Doporučuje produkt

  100 %

  bez problémů

 • , zakoupeno v Drogerie Lacina

  Doporučuje produkt

  100 %
  • kvalitní a účinný

Parametry produktu

Výrobce
Hmotnost
400 g
Objem
400 ml

Popis produktu

COCKPIT SPRAY je určený kčištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk a svěží vzduch do cockpitu. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný. Pro čištění a regeneraci pneumatik a vnějších plastů použijte přípravek COYOTE Oživovač pneu a plastů. Pro čištění oken automobilu použijte přípravek COYOTE Aktivní čistič skel pěnový.

Čistí

Leští

Působí antistaticky

Chrání hmotu před lámavostí

Ošetřuje všechny částiz plastických hmot, kůže,dřeva a koženky v interiéru vozidla

 • Vůně: Citron
 • Objem: 400 ml

Použití

Na suchý ošetřený povrch naneste rovnoměrnou vrstvu Cockpit spraye ze vzdálenosti 10-15 cm. Nechte přípravek několik sekund působit a poté vyleštěte suchým hadříkem do sucha. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilu. Vpřípadě potřeby ošetřování povrchu blízkosti oken doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadící páku, ruční brzdu apod.! Používejte jen určenému účelu.

Složení butan [EC 203-448-7], propan [EC 200-827-9], PROPAN-2-OL [EC 200-661-7], nízkovroucí hydrogenovaný benzín, hydrogenovaný [EC 265-151-9], benzínová frakce-nespecifikovaná, dearomatizovaný [EC 295-434-2], 30% a více alifatické Uhlovodíky, méně než 5% Parfum.

Upozornění

R 12 Extrémně hořlavý. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte aerosoly. S25 Zamezte styku s očima. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Do sběru dejte jen prázdný obal. Používejte jen kurčenému účelu. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze vdobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění

Hořlavé

Nebezpečnost pro zdraví

Hořlavé

Nebezpečí

Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení

Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku skůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta149 Kč94 % • 1 878 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta69 Kč89 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 1 183 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta39 Kč95 % • 17 416 recenzíDalší informace
Do obchodu

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

12zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
96 %
průměr z 12 hodnocení
5
10 ×
4
2 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Motoil.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  kvalitní čistidlo

 • , zakoupeno v VESELÝ KUTIL

  Doporučuje produkt

  100 %

  bez problémů

 • , zakoupeno v Drogerie Lacina

  Doporučuje produkt

  100 %
  • kvalitní a účinný
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta149 Kč94 % • 1 878 recenzíDalší informace
  Do obchodu
  Skladem • 1 varianta69 Kč89 recenzíDalší informace
  Do obchodu
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 1 183 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta39 Kč95 % • 17 416 recenzíDalší informace
  Do obchodu
 • , zakoupeno v OB Autodíly

  Doporučuje produkt

  100 %
  • hezky voní i čistí

  jsem spokojen

 • , zakoupeno v AUTO CHLÁDEK s.r.o.

  Doporučuje produkt

  90 %

  Palubní deska a interiér jako nový

 • , zakoupeno v AutoMax

  Doporučuje produkt

  100 %

  Oživí interiér vozu.

 • , zakoupeno v JAKnaAuto.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Pěkně to voní a oživí to plast.

 • , zakoupeno v DROGERIEPavla.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  vanilka mi voní víc

 • , zakoupeno v OB Autodíly

  Doporučuje produkt

  80 %
  • m
 • , zakoupeno v KONTAKT

  Doporučuje produkt

  100 %

  doporucuji